SEO Prijzen: Wat kost SEO in 2023? [Marktonderzoek]

SEO prijzen en tarieven

De vraag “wat zijn de huidige SEO prijzen” of “wat kost SEO” is moeilijk te beantwoorden zonder een goed marktonderzoek. Veel bedrijven vragen zich af of de investering in SEO de moeite en de kosten wel waard is. Om deze vraag te beantwoorden, hebben een aantal prominente SEO bedrijven die SEO software aanbieden, samen een onderzoek uitgevoerd naar de SEO prijzenmarkt. De resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd om bedrijven te helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen over hun SEO-strategie.

SEO is ook first party data genereren

Bedrijven moeten niet vergeten dat SEO niet alleen helpt bij de online zichtbaarheid van een website, maar ook belangrijk is om first party data te genereren. Wanneer een website hoog scoort in de zoekresultaten van zoekmachines, zullen meer mensen de website bezoeken. Dit zorgt voor meer verkeer op de website en dus meer first party data. Deze gegevens zijn zeer waardevol voor bedrijven, omdat ze informatie bevatten over het gedrag en de interesses van de bezoekers van de website. Deze data kunnen worden gebruikt om gerichte marketingcampagnes op te zetten, de gebruikerservaring te verbeteren en de conversie te verhogen.

SEO is dus niet alleen belangrijk voor het verhogen van de online zichtbaarheid van een website, maar is ook een belangrijk onderdeel van het genereren van first party data die kan worden ingezet voor meer omzet en marge.

Hier de top 10 inzichten van het marktonderzoek:

 • 78,2% van de SEO bedrijven rekent een maandelijkse vast bedrag voor hun diensten.
 • 54,5% van de SEO bedrijven biedt slechts één prijsmodel aan (per uur, maandelijks, of per project).
 • € 500 – € 1.000 is het meest populaire maandelijks capaciteitsbedrag
 • € 75 tot € 100 is het meest populaire uurtarief. 
 • € 2.500 tot € 5.000 is het meest populaire project tarief. 
 • Minder dan 1 op de 10 SEO bedrijven rekent meer dan € 150/uur.
 • SEO-bureaus en consultants rekenen aanzienlijk meer dan freelancers.
 • Er is een duidelijke positieve correlatie tussen ervaring en tarieven.
 • Lokale SEO’s rekenen minder dan deze met klanten die wereldwijde zichtbaarheid nodig hebben.
 • SEO-bedrijven gevestigd in India, Midden-Amerika en Zuid-Amerika zijn het goedkoopst.

Laten we eens kijken naar elk prijsmodel in detail.

Uurtarieven

34,8% van de respondenten afficheren hun SEO diensten geheel of gedeeltelijk per uur. 

Het resultaat van het marktonderzoek toont dat € 75 tot € 100 per uur het meest populaire uurtarief is voor SEO’s. 24% van de respondenten hanteren dit tarief.

SEO tarieven per uur

Hier een overzicht van de uurtarieven per regio:

Er is hier één duidelijke uitschieter: India.

We ontdekten dat 85,7% van de in India gevestigde SEO-bedrijven of freelancers een uurtarief van € 30 of minder rekenen.

Rekenen SEO-bureaus meer per uur dan freelancers?

Ja. 

Resultaten van het onderzoek: SEO-prijzen per uur (per bedrijfstype)

SEO-prijzen per uur per bedrijfstype

58,7% en 58,8% van de SEO-bureaus en consultants vragen respectievelijk € 75+/uur, vergeleken met slechts 36,6% van de freelancers.

Het meest voorkomende uurtarief voor SEO-bureaus en freelancers is echter hetzelfde: € 75 tot € 100/uur. 

Voor SEO-consultants is dat € 100 tot € 150/uur.

Als we aannemen dat alle ondervraagde SEO’s de bovenkant van hun prijsklasse in rekening brengen (bijv. €150, van €100 tot €150), en dan het gemiddelde uurtarief nemen voor elke subgroep (bureau, freelancer, consultant), dan krijgen we het volgende resultaat:

 •  SEO Consultants: € 175 /uur, gemiddeld.
 •  SEO Bureaus: gemiddeld €100 /uur.
 •  SEO Freelancers: gemiddeld € 75 /uur.

Volgens deze statistieken is het uurtarief van SEO-consultants meer dan het dubbele van dat van SEO-freelancers.

Verdienen ervaren SEO specialisten veel meer per uur?

Ja, dat doen ze.

Resultaten van de enquête: SEO uurprijzen (naar ervaring):

SEO prijzen volgens ervaring

€ 75 is het gemiddelde uurtarief voor SEO’s die twee jaar of minder actief zijn.

SEO prijzen lopen op naar € 100/uur voor degenen die 2-4 jaar actief zijn, € 105 voor 5-10 jaar, en € 120 voor +10 jaar.

Het lijkt er dus op dat ervaring en staat van dienst een belangrijke rol spelen bij het uurloon.

Rekenen degenen die wereldwijd diensten aanbieden meer per uur dan degenen die lokale markten bedienen?

Ja, enigszins.

Resultaten van de enquête: SEO prijzen per uur (lokaal vs. wereldwijd)

SEO uurtarieven lokaal versus wereldwijd

Gemiddeld verdienen de SEO-specialisten die hun diensten lokaal aanbieden € 95 per uur, terwijl degenen die de wereldwijde markt bedienen € 110 per uur verdienen. 

Maandelijkse SEO tarieven

78,2% van de respondenten rekent een maandelijks voorschot voor het reserveren van capaciteit.

We zien dat € 500 – € 1.000 per maand het meest populaire maandelijkse voorschot is voor het reserveren van SEO diensten. 20,4% van de respondenten hanteren dit tarief.

Resultaten enquête: SEO maandelijkse voorschotten:

SEO tarieven per maand

42,8% van de respondenten rekent tussen € 500 en € 2.000 per maand.

68,8% rekent € 2.000/maand of minder, wat betekent dat slechts 31,2% voorschotten van € 2.001+ rekent.

Hier is een uitsplitsing van de maandelijkse SEO prijzen per regio:

Resultaten enquête: SEO maandelijkse retainer prijzen (per regio)

SEO tarieven per maand per regio

Nogmaals, India is een duidelijke uitschieter hier.

76% van de in India gevestigde SEO’s rekenen € 1.000 of minder per maand. De resterende 24% rekent tussen € 2.001 en € 10.000.

Als we alleen kijken naar de gegevens van de VS en Canada, dan rekent 79,1% ten minste €1.001 per maand – sommigen vragen zelfs €25.000 tot €50.000 per maand!

Rekenen SEO-bureaus meer per maand dan freelancers?

Ja. 

Resultaten van het onderzoek: SEO maandelijkse retainer prijzen (per type bedrijf)

SEO maandtarieven per bedrijfstype

57,4% van de SEO bureaus vragen € 1.001+/maand, vergeleken met slechts 32,2% van de freelancers.

Consultants verdienen echter het meest, met 70,6% die € 1.001+/maand vragen.

De meest voorkomende maandelijkse retainer range voor SEO bureaus is € 500 – € 1.000/maand. Voor consultants is dat € 2.501 – € 5.000.

Voor freelancers is dat € 251 – € 500/maand en € 101 – € 500/maand.

Als we aannemen dat alle onderzochte SEO’s de bovenkant van hun prijsniveau in rekening brengen dan krijgen we het volgende:

 • SEO-bureaus: gemiddeld € 3.209 per maand.
 • SEO-consultants : gemiddeld € 3.250 per maand.
 • SEO-freelancers: gemiddeld € 1.348,63 per maand.

Volgens deze statistieken is het maandelijkse voorschot van SEO-bureaus en consultants meer dan het dubbele dan dat van SEO-freelancers.

Rekenen meer ervaren SEO’s veel meer per maand?

Ja, dat doen ze.

Resultaten van de enquête: SEO maandtarieven (volgens ervaring).

SEO tarieven volgens ervaring

€ 1.540,52 is het gemiddelde maandelijks tarief voor SEO’s die twee jaar of minder actief zijn.

Dit springt naar € 2.100 voor degenen die meer dan 2 jaar actief zijn. Dat is ongeveer 33% meer dan degenen die in het bedrijfsleven voor twee jaar of minder.

Maar de grote sprong komt na vijf jaar ervaring in een SEO bedrijf. Het gemiddelde voorschot voor diegenen die 5-10 jaar zaken doen is €4.000 – meer dan het dubbele van degenen die twee jaar of minder in de SEO diensten aanbieden. 

Daarna vlakt de situatie enigszins af. In feite zagen we een daling van de inkomsten voor degenen die meer dan 10 jaar actief zijn. Dit komt waarschijnlijk doordat er niet veel gegevens zijn voor deze subgroep.

Rekenen degenen die wereldwijd diensten aanbieden meer per maand dan degenen die lokale markten bedienen?

Ja.

Resultaten van de enquête: SEO maandelijkse tarieven (lokaal vs. wereldwijd)

SEO tarieven lokaal-globaal

Degenen die hun diensten lokaal aanbieden rekenen gemiddeld €1.500 per maand. Terwijl degenen die de wereldwijde markt bedienen €3.500 per maand verdienen. 

Dat is een significant verschil van 123,1%. 

SEO prijzen per project

48,9% van de respondenten rekent een vergoeding per project voor sommige of al hun werk.

Wij vonden dat € 2.501-€ 5.000 de populairste vergoeding per project is, met 21,2% van de respondenten die dit tarief hanteren.

Resultaten van de enquête: SEO-tarieven per project:

SEO prijzen per project

60,6% van de respondenten rekent € 1.000 of meer.

50,6% rekent € 2.000 of minder, wat betekent dat minder dan de helft van de respondenten vergoedingen van € 2.001+ vraagt.

Hier is een uitsplitsing van de SEO tarieven per project en per regio:

Resultaten enquête: SEO tarieven per project (per regio)

SEO prijzen per project per regio

Ja, je raadt het al: India is de uitschieter.

93,75% van de in India gevestigde SEO’s rekenen € 1.500 of minder. De resterende 6,25% rekent tussen € 2.001 en € 2.500.

Als we kijken naar de VS en Canada op zichzelf, 83,3% rekent ten minste € 1.001. Sommige rekenen zelfs €50.001 tot €75.000 per project.

Rekenen SEO-bureaus meer per project dan freelancers?

Ja. 

Resultaten van de enquête: SEO tarieven per project (per bedrijfstype)

SEO projectprijs per bedrijfstype

73,3% van de SEO bureaus vragen €1.000+ per project, vergeleken met slechts 64% van de SEO consultants en 40,68% van de SEO freelancers.

Het meest voorkomende tarief per project voor freelancers is €100 tot €250. Voor SEO-bureaus is het € 2.500 tot € 5.000. En voor SEO consultants is dat €5.000 tot €10.000.

Als we aannemen dat alle onderzochte SEO’s de bovenkant van hun prijsniveau in rekening brengen (bijvoorbeeld € 1.500, van € 1.000 tot 1.500), en dan het gemiddelde tarief per project nemen voor elke subgroep (bureau, freelance, consultancy), dan krijgen we het volgende:

 • SEO Bureaus: gemiddeld €9.500 per SEO project
 • SEO Consultants: gemiddeld €8.500
 • SEO Freelancers: gemiddeld €2.500

Volgens deze statistieken is het tarief per project dat SEO-bureaus in rekening brengen gemiddeld meer dan 4X dat van SEO-freelancers.

Rekenen meer ervaren SEO’s veel meer per project?

Ja, dat doen ze.

Resultaten van het onderzoek: SEO per-project tarieven (naar tijd in bedrijf)

SEO projectprijs per ervaring

€1.800 is de gemiddelde prijs per project in rekening gebracht door degenen die twee jaar of minder actief zijn.

Dit springt naar €2.250 voor degenen die 2+ jaar actief zijn en vervolgens naar €9.000 voor degenen die 5-10 jaar actief zijn.

Rekenen degenen die wereldwijd SEO diensten aanbieden meer per project dan degenen die lokale markten bedienen?

Ja, aanzienlijk meer!

Resultaten van het onderzoek: SEO tarieven per project (lokaal vs. wereldwijd)

SEO projecttarieven lokaal versus globaal

Gemiddeld rekenen degenen die hun diensten lokaal aanbieden €5.723,53 per project, terwijl degenen die de wereldwijde markt bedienen €8.056,56 in rekening brengen.

Dat is een significant verschil van 40,80%. 

Ons gedacht

Dankzij bovenstaand marktonderzoek krijgen bedrijven inzicht in de verschillende SEO prijzen die aangeboden worden door bureaus, consultants en freelancers. Wij hopen dat dit marktonderzoek naar SEO prijzen nuttig is voor bedrijven om de juiste keuze te maken.

Wilt u ook profiteren van onze SEO diensten en uw online zichtbaarheid verhogen? Neem dan contact op.
Wij optimaliseren uw website voor zoekmachines en zorgen voor de contentmarketing zodat de juiste boodschap in de klantreis getoond wordt. Onze SEO experts zullen samen met u werken aan een succesvolle SEO-strategie die zorgt voor een grotere omzet en marge. Schrijf u nu in voor een gratis consult of zoekmachine optimalisatie demo en ontdek hoe Lucky Cookie uw online succes kan verhogen!

Op zoek naar een zeer goed zoekmachine optimalisatie bureau?
Wil jij ook betere leads en meer omzet halen met SEO of heb je nood aan strategisch advies, aarzel dan niet om ons te contacteren.