Promoot als een Pro: tips voor evenementen succes en persrelaties

Evenementen succes

Inleiding

Al meer dan vijf jaar zijn wij met trots mediapartner van diverse bedrijfs- en sportevenementen, en in die tijd hebben we de cruciale rol van effectieve communicatie en sterke persrelaties keer op keer bevestigd zien worden. 

Met de ervaringen en inzichten die we hebben opgedaan, willen we bedrijven en organisatoren een leidraad bieden in de complexe wereld van evenementenpromotie. 

Goede communicatie en het onderhouden van solide persrelaties zijn niet slechts bijzaken; ze vormen de ruggengraat van een succesvol evenement. 

Door de jaren heen hebben we gezien dat de impact van deze factoren het verschil kan maken tussen een doorsnee evenement en een gedenkwaardige ervaring die deelnemers en toeschouwers niet snel zullen vergeten.

Het belang van effectieve promotie van een bedrijfs- of sportevenement

Het effectief promoten van een evenement is cruciaal om meerdere redenen:

 1. Bereiken van de beoogde doelgroep: Voor een evenement om succesvol te zijn, moeten de juiste mensen weten dat het plaatsvindt. Een effectieve promotie zorgt ervoor dat de boodschap het beoogde publiek bereikt en hun aandacht trekt.
 2. Maximaliseren van opkomst: De hoeveelheid mensen die een evenement bijwonen heeft vaak directe implicaties voor het succes ervan, vooral als het doel van het evenement is om inkomsten te genereren, informatie te verspreiden of bewustzijn te creëren.
 3. Return on Investment (ROI): Het organiseren van evenementen kan kostbaar zijn, zowel in tijd als in financiële middelen. Door effectieve promotie wordt de kans groter dat het evenement de gewenste resultaten oplevert en de investering de moeite waard maakt.
 4. Versterken van merk- of organisatie-imago: Hoe een evenement wordt gepromoot, kan het beeld dat mensen hebben van een organisatie of merk beïnvloeden. Professioneel en effectief promoten kan het merk versterken.
 5. Creëren van buzz en anticipatie: Een goed gepromoot evenement kan vooraf al gespreksstof opleveren, wat de interesse en opwinding rondom het evenement kan vergroten.
 6. Betrokkenheid en interactie stimuleren: Door gebruik te maken van interactieve promotietools, zoals social media, kunnen organisatoren een dialoog aangaan met potentiële deelnemers, feedback ontvangen en eventuele vragen beantwoorden.
 7. Partnerschappen en sponsoring: Evenementen die effectief worden gepromoot en die een breed publiek trekken, zijn vaak aantrekkelijker voor sponsors en partners, omdat ze een groter bereik en zichtbaarheid bieden.
 8. Voortbouwen op toekomstig succes: Een goed gepromoot en succesvol evenement kan als basis dienen voor toekomstige evenementen, waardoor een trouw publiek wordt opgebouwd en het gemakkelijker wordt om toekomstige initiatieven te promoten.

Kortom, effectieve promotie van een evenement is niet alleen belangrijk voor het huidige evenement zelf, maar ook voor de langetermijndoelstellingen en de reputatie van de organiserende entiteit. Het draagt bij aan het algemene succes, zowel op korte als op lange termijn.

Rol van de pers in het bereiken van een groter publiek

De pers speelt een cruciale rol in de communicatie en kan een sleutelpositie innemen bij het uitbreiden van het bereik van een evenement naar een breder publiek. Hieronder worden de specifieke functies en het belang van de pers in deze context uitgelicht:

 1. Geloofwaardigheid en autoriteit: Informatie die via gevestigde (niche) media-uitingen wordt verspreid, wordt vaak als geloofwaardiger beschouwd dan directe advertenties of zelfpromotie. Wanneer een gerenommeerde krant, website, tijdschrift, radio- of tv-station over een evenement rapporteert, verleent dit een zekere mate van autoriteit aan het evenement.
 2. Breed bereik: Traditionele media-outlets zoals kranten, televisie en radio hebben vaak een groot en divers publiek. Door in deze media te verschijnen, kan een evenement een groter en gevarieerder publiek bereiken dan het alleen zou kunnen doen.
 3. Diepgaande verslaggeving: Terwijl advertenties en social media posts vaak beperkt zijn in hun lengte en diepgang, bieden journalistieke artikelen de mogelijkheid om dieper in te gaan op de details, achtergronden en betekenis van een evenement.
 4. Versterking van andere promotie-inspanningen: Media-aandacht kan andere marketing- en promotie-inspanningen aanvullen en versterken. Een artikel of interview kan bijvoorbeeld een gespreksonderwerp worden op social media, wat op zijn beurt weer meer aandacht voor het evenement genereert.
 5. Schepping van publiciteitsmateriaal: Artikelen, interviews en andere vormen van media-aandacht kunnen worden hergebruikt of geciteerd in andere promotiematerialen, zoals op de website van het evenement, in nieuwsbrieven of op sociale media.
 6. Kosten-efficiëntie: Hoewel het verkrijgen van persaandacht inspanning vereist, zoals het opbouwen van relaties met journalisten en het schrijven van persberichten, zijn de daadwerkelijke kosten van een artikel of radio-interview vaak veel lager dan directe advertentiekosten – en soms zelfs gratis.
 7. Langetermijnrelaties: Door voortdurend en effectief met de pers te communiceren, kunnen evenementorganisatoren langdurige relaties opbouwen met journalisten en media-outlets. Dit kan de kans op toekomstige media-aandacht vergroten.
 8. Directe interactie met het publiek: Live interviews op websites, radio of televisie stellen organisatoren in staat om direct met het publiek te communiceren, wat een kans biedt om vragen te beantwoorden, misverstanden te verhelderen en enthousiasme op te wekken.

In de hedendaagse wereld, waar de aandacht van het publiek gefragmenteerd is door een overvloed aan informatiebronnen, blijft de pers een krachtig medium om een breed en gevarieerd publiek te bereiken en te beïnvloeden. Het effectief inschakelen van de pers kan dus een aanzienlijke impact hebben op het succes van een evenement.

Begrijpen van je doelgroep

Het identificeren van de belangrijkste doelgroep voor je evenement

Het identificeren van de belangrijkste doelgroep voor je evenement betreft het proces waarbij je bepaalt welke personen of groepen het meest geïnteresseerd zouden zijn in jouw evenement en er het meeste voordeel uit zouden halen. Dit is cruciaal om te zorgen voor een hoge opkomst en engagement, en om ervoor te zorgen dat je marketing- en promotie-inspanningen gericht en effectief zijn.

Stappen in het identificatieproces:

 1. Bepaal het doel van het evenement: Of het nu gaat om het verkopen van een product, het delen van kennis of het vieren van een gelegenheid, het duidelijk definiëren van het doel helpt om te begrijpen wie er waarschijnlijk geïnteresseerd zal zijn.
 2. Onderzoek demografische gegevens: Denk aan factoren zoals leeftijd, geslacht, beroep, opleidingsniveau en geografische locatie van potentiële bezoekers.
 3. Analyseer psychografische informatie: Begrijp de interesses, hobby’s, waarden en levensstijl van je potentiële publiek.
 4. Bekijk eerdere evenementen: Als je eerder evenementen hebt georganiseerd, analyseer dan wie er is gekomen en wie het meest betrokken was.
 5. Concurreer of complementeer: Identificeer andere soortgelijke evenementen en kijk naar hun doelgroepen. Dit kan je inzicht geven in wie je kunt bereiken of welke niches nog niet bediend worden.

Door je belangrijkste doelgroep te identificeren, kun je je middelen efficiënter inzetten, je boodschap effectiever overbrengen en uiteindelijk het succes van je evenement vergroten.

Hoe dit je communicatie- en promotiestrategie beïnvloedt

Het correct identificeren van je belangrijkste doelgroep heeft een directe en significante invloed op je communicatie- en promotiestrategie. Hier zijn enkele manieren waarop dit het geval is:

 1. Taal & Toon: Afhankelijk van je doelgroep, moet je de taal en toon van je communicatie aanpassen. Bijvoorbeeld, een jonger publiek vereist mogelijk een informelere en modernere toon, terwijl een zakelijk publiek een meer formele benadering waardeert.
 2. Kanaalkeuze: Verschillende doelgroepen gebruiken en reageren op verschillende communicatiekanalen. Terwijl millennials en Gen Z wellicht meer bereikt worden via sociale media zoals Instagram of TikTok, zou een ouder publiek eerder bereikt worden via traditionele media zoals kranten, radio of e-mail.
 3. Inhoud en beeldmateriaal: De beelden, video’s en andere inhoudelijke elementen die je gebruikt in promotiematerialen moeten resoneren met je doelgroep. Dit betekent dat je beelden en verhalen moet kiezen die aansluiten bij hun ervaringen, waarden en interesses.
 4. Timing en frequentie: De tijden en frequentie waarmee je communiceert kunnen variëren afhankelijk van je doelgroep. Zo kunnen professionals die werkzaam zijn van 9 tot 5 anders reageren op communicatietiming dan studenten of gepensioneerden.
 5. Promotieaanbiedingen: Als je speciale aanbiedingen of incentives gebruikt om mensen aan te trekken, moeten deze aansluiten bij de interesses en behoeften van je doelgroep.
 6. Feedback kanalen: Afhankelijk van je doelgroep, wil je misschien verschillende kanalen opzetten voor feedback en interactie. Een jongere doelgroep zou bijvoorbeeld sneller reageren op een online enquête, terwijl een ouder publiek de voorkeur zou kunnen geven aan telefonische enquêtes of directe gesprekken.
 7. Cultuur- en waarde-afstemming: Begrijpen en aansluiten bij de culturele en maatschappelijke waarden van je doelgroep kan bepalen hoe je evenement wordt gepositioneerd en gepromoot.
 8. Budgettoewijzing: Als je weet welke kanalen en strategieën het meest effectief zijn voor je doelgroep, kun je je promotiebudget dienovereenkomstig toewijzen.

Samengevat, door je belangrijkste doelgroep te identificeren en te begrijpen, kun je een communicatie- en promotiestrategie ontwikkelen die is afgestemd op hun specifieke behoeften, interesses en gedrag. Dit verhoogt de kans op een succesvolle respons en maximaliseert de return on investment (ROI) van je marketinginspanningen.

Basisprincipes van evenementen promotie

Branding en identiteit van het evenement.

Branding en identiteit van een evenement zijn essentiële aspecten die bepalen hoe het evenement wordt waargenomen en onthouden door het publiek. Ze vormen de visuele en emotionele connectie tussen het evenement en de bezoekers, en dragen bij aan het onderscheidend vermogen ten opzichte van andere evenementen.

Hieronder vindt u het logo voor de Antwerp Race zeilwedstrijd dat we ontwikkeld hebben voor de organisatie. Het logo toont de iconische kathedraal van Antwerpen, de ‘A’ die de stad consequent in haar communicatie gebruikt, en een kenmerkende kleur uit het brandbook. Hierdoor wordt het logo direct herkenbaar voor deelnemers, geïnteresseerden en belanghebbenden.

Branding van het evenement:

Dit betreft alle elementen die bijdragen aan de uitstraling en perceptie van het evenement in de ogen van het publiek.

 1. Logo: Een sterk en herkenbaar logo dat het thema en de essentie van het evenement vertegenwoordigt.
 2. Kleurenschema: Kleuren die consistent worden gebruikt in alle materialen en decoraties, en die resoneren met het doel en de sfeer van het evenement.
 3. Tone of Voice: De stijl en toon van alle communicatie, of deze nu formeel, informeel, humoristisch of serieus is.
 4. Motto of slogan: Een korte, pakkende zin die het hart van het evenement vastlegt.

Identiteit van het evenement:

Dit betreft de diepere waarden, missie en unieke eigenschappen die het evenement definiëren.

 1. Missie: Het fundamentele doel van het evenement. Wat wil je bereiken of welke ervaring wil je bieden?
 2. Visie: Hoe zie je de toekomst van het evenement en wat zijn de langetermijndoelen?
 3. Waarden: De kernprincipes die de organisatie en uitvoering van het evenement sturen. Dit kan gaan over duurzaamheid, inclusiviteit, innovatie, enz.
 4. Unieke eigenschappen: Wat maakt dit evenement anders dan andere soortgelijke evenementen? Dit kan een speciale locatie zijn, bepaalde sprekers, unieke activiteiten of een bijzondere sfeer.

Samengevat, de branding en identiteit van een evenement zijn essentieel om een duidelijk en coherent beeld naar buiten te brengen, waardoor het evenement herkenbaar wordt en zich onderscheidt van de rest. Het zorgt voor herkenning, creëert een emotionele band met het publiek en beïnvloedt de algehele beleving van de bezoekers.

Gebruik van sociale media en online platforms.

Voordelen:

 1. Directe betrokkenheid: Organisatoren kunnen direct communiceren met potentiële bezoekers, hun vragen beantwoorden en feedback verzamelen.
 2. Brede zichtbaarheid: Met een effectieve strategie kunnen evenementen een groot aantal mensen bereiken, zowel lokaal als wereldwijd.
 3. Kosteneffectiviteit: In vergelijking met traditionele promotiemethoden, kunnen online platforms goedkoper zijn terwijl ze toch een groot publiek bereiken.
 4. Real-time updates: Informatie over het evenement, zoals wijzigingen in de line-up, tijden of locatie, kan snel en gemakkelijk worden bijgewerkt.
 5. Segmentatie: Advertenties en promoties kunnen worden gericht op specifieke demografische groepen, geografische locaties of interessegebieden.
 6. Multimedia: Organisatoren kunnen een mix van tekst, afbeeldingen, video’s en interactieve content gebruiken om hun evenement aantrekkelijk te presenteren.
 7. Analyse: Online platforms bieden tools om de effectiviteit van promotie te meten, zoals klikfrequenties, engagement percentages en conversieratio’s.

Nadelen:

 1. Tijdsintensief: Het beheren en updaten van meerdere sociale media accounts en platforms vergt veel tijd en inspanning.
 2. Verdronken in de massa: Met zoveel evenementen en informatie online, kan het een uitdaging zijn om op te vallen en de aandacht van gebruikers te trekken.
 3. Negatieve publiciteit: Eventuele problemen of negatieve ervaringen rondom het evenement kunnen snel verspreid worden, wat de reputatie kan schaden.
 4. Veranderlijke algoritmen: Een verandering in het algoritme van een platform kan het bereik en de zichtbaarheid van promotieposts verminderen.
 5. Afhankelijkheid: Als de primaire promotiestrategie gebaseerd is op één platform en dat platform faalt of verandert, kan dit de promotie-inspanningen belemmeren.
 6. Privacyzorgen: Als je gegevens verzamelt via sociale media, kunnen er zorgen zijn over de bescherming van gebruikersgegevens en privacy.

Samengevat, terwijl sociale media en online platforms krachtige tools zijn voor evenementenpromotie en een breed scala aan mogelijkheden bieden, vereisen ze een strategische aanpak, voortdurende monitoring en aanpassing om maximaal voordeel te behalen en mogelijke nadelen te minimaliseren.

Partnerships en sponsoring.

Partnerschappen en sponsoring zijn cruciale elementen in de wereld van evenementenpromotie, en ze bieden zowel financiële ondersteuning als strategische voordelen voor alle betrokken partijen.

1. Financiële Steun:

 • Evenementen kunnen kostbaar zijn in termen van planning, uitvoering en marketing. Sponsoring biedt een directe financiële injectie die helpt om de kwaliteit en schaal van het evenement te verhogen zonder de ticketprijzen te verhogen.

2. Verhoogde Zichtbaarheid:

 • Door samen te werken met gevestigde merken of organisaties kan een evenement profiteren van hun bestaande klantenbasis en volgers. Partners en sponsors zullen vaak ook het evenement promoten binnen hun netwerken, wat resulteert in een breder bereik.

3. Toegevoegde Waarde voor Bezoekers:

 • Sponsors kunnen unieke ervaringen, giveaways, of diensten aanbieden die de algehele beleving voor bezoekers verrijken.

4. Gelooftwaardigheid en Legitimiteit:

 • Associatie met gerespecteerde merken of organisaties kan de geloofwaardigheid van een evenement verhogen, waardoor potentiële bezoekers het evenement eerder als legitiem en de moeite waard beschouwen.

5. Resource Sharing:

 • Partners kunnen niet alleen financiële steun bieden, maar ook middelen zoals technologie, personeel of expertise delen die de kwaliteit van het evenement verhogen.

6. Langetermijn Relaties:

 • Succesvolle partnerschappen kunnen leiden tot langdurige relaties die de consistentie en groei van toekomstige evenementen ondersteunen.

In essentie bieden partnerships en sponsoring bij evenementenpromotie een win-win situatie. Het evenement krijgt toegang tot extra middelen, zichtbaarheid en geloofwaardigheid, terwijl sponsors en partners de mogelijkheid hebben om hun merk in een positief daglicht te stellen, hun bereik te vergroten en nauwer te verbinden met een specifiek publiek.

Effectief communiceren met de pers

Perslijst maken

Hoe je relevante mediacontacten identificeert.

Relevante mediacontacten identificeer je door onderzoek te doen naar media-outlets en journalisten die regelmatig verslag doen van onderwerpen of evenementen die aansluiten bij de aard en doelgroep van jouw evenement.

Tools en bronnen voor het opbouwen van je perslijst.

Tools en bronnen voor het opbouwen van je perslijst omvatten mediadatabases, netwerkevenementen, social media-monitoringsoftware en branche-specifieke publicaties.

Persbericht schrijven

Het belang van een aantrekkelijke kop

Een aantrekkelijke kop trekt onmiddellijk de aandacht van de lezer en motiveert hen om verder te lezen, waardoor de kans groter wordt dat de inhoud wordt geconsumeerd en gedeeld.

Inhoud, structuur en essentiële elementen van een persbericht.

Een persbericht bevat een pakkende kop, inleiding die de kernboodschap samenvat, gedetailleerde informatie in de hoofdtekst, en een ‘over’-sectie over het bedrijf of de organisator. De structuur is helder en beknopt, met belangrijke informatie eerst, gevolgd door ondersteunende details.

Tips voor het maken van een nieuwswaardig verhaal.

Voor een nieuwswaardig verhaal ter promotie van een evenement, focus op unieke, relevante aspecten en emoties die resoneren bij het doelpubliek en onderscheid je evenement van anderen.

Timing 

Wanneer en hoe vaak je contact moet opnemen met de pers.

Contacteer de pers ruim van tevoren met een initiële aankondiging en stuur een of twee herinneringen dichter bij het evenement, zonder te veelvuldig te zijn, om irritatie te voorkomen.

Het belang van het anticiperen op media deadlines.

Het anticiperen op media deadlines verzekert dat je informatie tijdig wordt overwogen, waardoor de kans op publicatie en zichtbaarheid toeneemt.

Follow-up

Hoe en wanneer je opvolging moet geven aan je persbericht.

Na het versturen van je persbericht, wacht 24-48 uur en volg dan op met een vriendelijke e-mail of telefoontje om interesse te peilen en eventuele vragen te beantwoorden.

Het belang van relaties opbouwen met journalisten.

Het opbouwen van relaties met journalisten vergroot de kans dat jouw verhalen worden gepubliceerd en bevordert wederzijds begrip en vertrouwen.

Persconferenties & Events

Wanneer en hoe je een persconferentie moet organiseren.

Organiseer een persconferentie wanneer je groot nieuws of een belangrijke aankondiging hebt, en zorg voor een geschikte locatie, duidelijke agenda, relevante sprekers en tijdige uitnodigingen voor medialeden.

Hoe je effectief met journalisten communiceert tijdens evenementen.

Communiceer tijdens evenementen effectief met journalisten door duidelijk, beknopt en beschikbaar te zijn, en door hen te voorzien van alle benodigde informatie en faciliteiten.

Onderhoud contact met de pers na het evenement

Na het evenement is het cruciaal om de opgebouwde relaties met de pers te onderhouden en de media-aandacht te benutten voor toekomstige initiatieven of hen informatie te verschaffen over de hoogtepunten van het evenement. Voor een sportevenement is het belangrijk dat de pers een verslag van de wedstrijd ontvangt inclusief uitslagen.

Hieronder een goed voorbeeld van post-event communicatie aan de redactie van de zeilnieuws website ClubRacer.

Persbericht met uitslagen van een sportevenement

Een effectieve post-event communicatiestrategie met de pers versterkt niet alleen de reputatie van het huidige evenement, maar legt ook een solide basis voor toekomstige initiatieven en evenementen. 

Additionele promotie tactieken

Interviews en opiniestukken in relevante niche media.

Interviews en opiniestukken in relevante niche media bieden een platform om de boodschap van een evenement uit te diepen en een specifiek publiek aan te spreken. Ze versterken de geloofwaardigheid en vergroten de zichtbaarheid door associatie met gerespecteerde publicaties.

Interviews op radio en televisie.

Interviews op radio en televisie ter promotie van een evenement bieden een platform om de unieke aspecten van het evenement levendig en direct te presenteren aan een groot publiek. Door gebruik te maken van deze media kan men de nieuwsgierigheid wekken, de aandacht vergroten en de beoogde doelgroep effectief aanspreken.

Hieronder zie je de Belgische minister van Dierenwelzijn een televisie-interview geven aan RTV tijdens een persmoment voor het Zwerfkatten Project van de stad Geel. Het uitnodigen van een minister voor je evenement vraagt veel voorbereiding en een uitgebreid netwerk. Het is essentieel om een win-winsituatie te creëren voor zowel het evenement als de minister.

Gebruik van influencers en beroemdheden.

Het inschakelen van influencers en beroemdheden bij de promotie van een evenement kan de zichtbaarheid aanzienlijk vergroten en de geloofwaardigheid versterken, doordat hun volgers vaak loyaal en betrokken zijn. Hun endorsement kan de waargenomen waarde van het evenement verhogen en nieuwe doelgroepen aantrekken die anders misschien niet bereikt zouden worden.

Promoties en weggeefacties.

Promoties en weggeefacties ter promotie van een evenement kunnen de opwinding en interesse vergroten door deelnemers een tastbaar voordeel of kans op een beloning te bieden. Ze stimuleren interactie, betrokkenheid en mond-tot-mondreclame, wat kan leiden tot verhoogde inschrijvingen en aanwezigheid.

Professionele hulp 

Professionele hulp bij de promotie van een evenement biedt toegang tot ervaren expertise, die strategieën en tactieken kan identificeren die bewezen effectief zijn. Professionals kennen de nuances van de markt en niche, hebben connecties binnen de industrie, onderhouden persrelaties  en kunnen valkuilen vermijden, wat leidt tot een gestroomlijnde promotie en grotere kans op succes van het evenement.