Online reputatiemanagement nodig?

Online reputatiemanagement is belangrijk. Wij geloven dat iedereen het recht heeft om zelf te bepalen hoe men online voorkomt.

Het gegeven dat mensen plots actief deel kunnen uitmaken van hun favoriete persoon, merk of bedrijf door hun mening te uiten, kritiek en commentaar te geven en zelfs ideeën en voorstellen te doen, is een fascinerende ontwikkeling.

De consument is niet langer een passieve gebruiker maar een actieve participant. Deze evolutie heeft voor- en nadelen. De gebruiker kan immers zo datzelfde merk maken of kraken.

Voor diezelfde gebruiker houdt deze trend echter òòk risico’s in. Het feit dat veel mensen de impact en de kracht van sociale media onderschatten is een verontrustende tendens.

Naar sensibilisering en correct gebruik van sociale media toe, zelfs en vooral voor jonge gebruikers, is het nog een lange weg te gaan.

Langs de andere kant is er dan weer een volledige generatie die onterecht kampt met een grote argwaan en angst, wat hen belet om doeltreffend gebruik te maken van deze krachtige media.

Bedrijven en mensen zitten dikwijls met een enorme gap tussen hun identiteit en hun online imago.  Een goede identiteit wordt onontbeerlijk om jezelf te handhaven in deze digitale maatschappij. Het is belangrijk om via sociale media een correct beeld aan te bieden.

Het is net hier dat Lukcy Cookie een rol in wil spelen. Wij helpen u dus graag om uw juiste identiteit online te verspreiden met onze online reputatiemanagement diensten.

Onze online reputatiemanagement diensten

Onze online reputatiemanagement aanpak is voor elke doelgroep verschillend. Wij maken een onderscheid in drie hoofdgroepen:

Online reputatiemanagement nodig?